Top
HUMANMETRICS

Jung Typology Test - 72 [Ja/Nej] Spørgsmål

JA NEJ  Du føler dig godt tilpas i en folkemængde
JA NEJ  Du bliver hurtigt en del af det sociale liv på en ny arbejdsplads
JA NEJ  Du bruge en stor del af din fritid sammen med andre mennesker, til fester, Shopping, etc.
JA NEJ  Gruppe diskussioner med livlig debat stimulerer dig og giver dig energi
JA NEJ  Jo flere mennesker du snakker med, jo bedre føler du dig
JA NEJ  Du er ofte den første til at reagere på en uventet hændelse: en telefon der ringer eller et overraskende spørgsmål
JA NEJ  Det er nemt for dig at holde en tale i sociale sammenhæng
JA NEJ  Du trives ved at have en stor bekendtskabskreds
JA NEJ  Du holder af at være centrum i forsamlinger, hvor du har direkte kontakt til andre involverede
JA NEJ
 
 Du finder stort behag ved vandreture alene
JA NEJ  Efter længere socialt samvær føler du trang til at være alene
JA NEJ  Du foretrækker at tilbringe din fritid sammen men en tæt kreds af venner i en afslappet atmosfære
JA NEJ  Det er muligt for dig at koble af fra en hektisk hverdag og falde til ro
JA NEJ  Du er mere en Lytter end en Taler
JA NEJ  Du foretrækker møder i små grupper, i modsætning møder med mange mennesker
JA NEJ  Du sætter dig som regel nær væggen end i centrum af rummet
JA NEJ  Du foretrækker at isolere dig selv fra udefra kommende støj
JA NEJ  Du finder det svært at tale højt
JA NEJ  Som regel bekymrer nuværende pligter dig mere end planer for fremtiden
JA NEJ
 
 Du har en tendens til at gøre 'som du plejer' end at prøve 'alternative løsninger'
JA NEJ  Du fortrækker at handle øjeblikkelig, fremfor at overveje alternative muligheder
JA NEJ  Din arbejdsplads, skrivebord, er som regel pænt og ryddeligt
JA NEJ  Du har svært ved at forstå "en kalkuleret risiko"
JA NEJ  Det er vigtigt for dig at prøve ting af med dine egne hænder
JA NEJ  Ved problemløsning bruger du helst den gennemprøvede metode, fremfor at prøve en ny fremgangsmåde
JA NEJ  Når du overværer en episode så lægger du mere mærke til den nuværende situation og er mindre fokuseret på hvordan episoden vil udvikle sig
JA NEJ  Du er mest komfortabel ved at holde dig til sædvanlige måder at gøre tingene på
JA NEJ  Du har nemt ved se de generelle mekanisme der ligger bag konkrete hændelser
JA NEJ  Du opsøger og udser dig altid muligheder
JA NEJ
 
 Du bruger ofte tid på at tænke på hvordan ting mon kunne forbedres
JA NEJ  Du har nemt ved at forestille dig forskellige hændelsesforløb
JA NEJ  Du er mere interesseret i den generelle idé end detaljer omkring dens udførelse
JA NEJ  Du har nemt ved at tilegne dig ny teoretisk viden
JA NEJ  Du har svært ved at engagere dig i opgaver der kræver en længerevarende indsats
JA NEJ  Du er mere tilbøjelig til at eksperimentere end at følge den sædvanlige fremgangsmåde
JA NEJ  Du er ivrig efter at vide hvordan ting virker
JA NEJ  Du har svært ved at tale om dine følelser
JA NEJ  Det er svært for dig at blive ophidset eller blive hidsig
JA NEJ  Du stoler mere på fornuft end følelser
JA NEJ
 
 Du vægter retfærdighed højere end tilgivelse
JA NEJ  Du mener at næsten alt kan analyseres
JA NEJ  Konstruktiv kritik er altid værdifuld i alle situationer
JA NEJ  Du er ofte upartisk i diskussioner, selv hvis det kan skade dit gode forhold til personer
JA NEJ  Du forsøger at holde stærkt på dine principper
JA NEJ  Du betragter den videnskabelige fremgangsmåde som den bedste
JA NEJ  Du viser ofte sympati for andre mennesker
JA NEJ  Du bliver ofte overvældet af stærke følelser
JA NEJ  Du hjælper beredvilligt folk og kræver intet til gengæld
JA NEJ  Du deltager ofte i sager som fordrer sympatitilkendegivelser
JA NEJ
 
 Du kan blive opslugt af en TV-serie
JA NEJ  Du føler nemt bekymring for andre folk
JA NEJ  Dine handlinger er ofte påvirket af dine følelser
JA NEJ  Du mener at verden er grundlagt på tillid og tilgivelse
JA NEJ  I diskussioner tilstræber du at opnå en gensidig forståelse
JA NEJ  Du gør dit ypperste for at løse en opgave til tiden
JA NEJ  Det ligger i din natur at føle ansvarlighed
JA NEJ  Du planlægger som regel dine handlinger i god tid
JA NEJ  Du holder som regel øje med hvordan ting skrider fremad
JA NEJ  Du finder nydelse i at lægge ting i orden
JA NEJ
 
 Der er sammenhæng i dine vaner
JA NEJ  Du kommer sjældent forsent til dine aftaler
JA NEJ  Du ved hvordan du udnytter hver minut af din tid effektivt
JA NEJ  Du holder af at give instrukser
JA NEJ  Du hælder mere til at improvisere end en grundig forberedelse
JA NEJ  Tidsfrister føler du er mere vejledende end en absolut nødvendighed
JA NEJ  Du mener at alt i verden er relativt
JA NEJ  'Eventyrlysten' beskriver dig godt
JA NEJ  Oplevelsen ved lede efter en løsning er vigtigere for dig, end selve løsningen
JA NEJ  Du undgår at blive bundet af forpligtelser
JA NEJ
 
 Du gør ofte dit arbejde i en fart
JA NEJ  Du mener at den bedste løsning er en der hurtigt kan ændres
JA NEJ  At følge reglerne stramt kan ofte hæmme et godt resultat

disclaimer info@humanmetrics.com
© 1998-2003 Humanmetrics.com All rights reserved.